Các Quy định của Chính Phủ
Với hoàn cảnh hiện tại, Chính phủ Việt Nam và các địa phương đã đưa ra những hạn chế tạm thời đối với việc sử dụng và tập luyện tại các câu lạc bộ thể dục như sau:

Giới hạn số lượng hội viên của Câu lạc bộ

Là một phần của các biện pháp an toàn do Chính phủ Việt Nam áp dụng, số lượng hội viên của Câu lạc bộ sẽ bị hạn chế.
Theo quy định cập nhật mới nhất, các CLB California Fitness & Jetts Fitness tại TP.HCM sẽ tuân theo quy định của Chính phủ là 70% công suất hoạt động thường lệ.
Các CLB California Fitness tại Biên Hòa, Bình Dương, Đà Nẵng & Nha Trang, sẽ thực hiện theo quy định của chính phủ về công suất tối đa 100%, 70% hoặc 30% công suất bình thường tùy thuộc vào tình hình Covid tại địa phương.
Các CLB California Fitness & Jetts Fitness tại Hà Nội- Vũng Tàu sẽ tuân theo quy định của Chính phủ là 30 người tại từng thời điểm.
Các CLB California Fitness & Jetts Fitness tại Cần Thơ sẽ tuân theo quy định của Chính phủ là 50 người tại từng thời điểm.
Vui lòng kiểm tra thông tin này trong mục câu hỏi thường xuyên để cập nhật thông tin về các quy định hạn chế số lượng HV của CLB.

Yêu cầu tiêm chủng

TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ và Vũng Tàu: Để vào phòng tập thể dục, tất cả khách mời, Hội viên và khách hàng sẽ phải được tiêm phòng đầy đủ. Xác nhận về việc tiêm chủng sẽ cần phải được xuất trình tại lối vào của câu lạc bộ.Trường hợp ngoại lệ áp dụng với những Hội viên đã hồi phục từ Covid trong vòng 6 tháng trở lại. Thẻ xanh hoặc giấy chứng nhận từ Bệnh viện/ Phường sẽ phải được xuất trình khi vào CLB.
Nha Trang, Đà Nẵng và Biên Hòa: Để vào phòng tập thể dục, tất cả khách mời, Hội viên và khách hàng sẽ phải được tiêm phòng ít nhất 1 mũi trước đó ít nhất 14 ngày. Xác nhận về việc tiêm chủng sẽ cần phải được xuất trình tại lối vào của câu lạc bộ.Trường hợp ngoại lệ áp dụng với những Hội viên đã hồi phục từ Covid trong vòng 6 tháng trở lại. Thẻ xanh hoặc giấy chứng nhận từ Bệnh viện/ Phường sẽ phải được xuất trình khi vào CLB.
Khách mời, Hội viên và khách hàng không thể cung cấp đầy đủ các xác minh như yêu cầu sẽ bị từ chối vào câu lạc bộ, theo chỉ thị của Chính phủ.

Đặt hẹn trước khi đến Câu lạc bộ

Một số CLB của chúng tôi cần được đặt hẹn trước khi HV đến luyện tập, thông qua hệ thống đặt chỗ tự động. Xin lưu ý nếu Hội viên không đặt hẹn trước sẽ bị từ chối vào câu lạc bộ.

Thời gian tối đa cho mỗi lần tập luyện

Đối với các CLB được yêu cầu đặt hẹn trước, tất cả các khách mời, hội viên và khách hàng có thể đặt một khung thời gian tập luyện mỗi ngày kéo dài 90 phút.
Quy định này phải được tuân thủ nghiêm ngặt và cứ sau 90 phút mọi người trong phòng tập sẽ được yêu cầu rời khỏi câu lạc bộ.
Vui lòng đúng giờ khi đến phòng tập để tránh bị cắt ngắn thời gian tập luyện!

Quy định bắt buộc về đeo khẩu trang trong lúc tập luyện

Theo yêu cầu của Chính phủ và để tránh lây nhiễm, tất cả Hội viên và khách hàng sẽ được yêu cầu sử dụng khẩu trang mọi lúc (kể cả trong các lớp GX & Yoga cũng như các buổi PT).
Bất kỳ Hội viên hoặc khách hàng nào không thực hiện hoặc từ chối thực hiện sẽ được yêu cầu rời khỏi câu lạc bộ và trở lại vào một ngày khác.

Hạn chế ra vào

Để đảm bảo truy xuất nguồn gốc mỗi lần ra/vào CLB của bạn và theo ủy quyền của Chính phủ, chúng tôi sẽ ghi lại tất cả các lần Đến và Đi tại CLB. Điều này có nghĩa là, bạn sẽ cần phải quét mã xác nhận đặt hẹn trước của mình khi bạn đến nơi và khi bạn rời đi.

Những dịch vụ tạm ngưng phục vụ

Các dịch vụ hoặc khu vực sau đây sẽ tạm ngừng phục vụ do các hạn chế củ Chính phủ:
  • Hồ bơi (ở một số khu vực)
  • Phòng xông hơi ướt & phòng xông hơi khô. (ở một số CLB/ Khu vực)
  • Dịch vụ Spa
  • Dịch vụ trà cho các lớp yoga