Bảo lưu Thẻ Hội viên
Khi các câu lạc bộ mở cửa trở lại, Thẻ Hội viên gắn liền với các câu lạc bộ đó sẽ được tiếp tục. Vui lòng đọc thêm thông tin bên dưới về tiến trình kích hoạt lại và quy trình tạm ngưng/bảo lưu thẻ Hội viên.

Khi nào Thẻ Hội viên của tôi sẽ được kích hoạt lại?

 • HCM: Tất cả thẻ Hội viên của các câu lạc bộ mở tại HCM sẽ được kích hoạt lại vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, tất cả Hội viên đủ điều kiện đã có thể bắt đầu tập luyện từ ngày 4 tháng 10 năm 2021.
 • Nha Trang: Tất cả thẻ Hội viên của các câu lạc bộ mở tại NTC sẽ được kích hoạt lại vào ngày 21 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, tất cả Hội viên đủ điều kiện đã có thể bắt đầu tập luyện từ ngày 18 tháng 10 năm 2021.
 • Đà Nẵng: Tất cả thẻ Hội viên của các câu lạc bộ mở tại DNG sẽ được kích hoạt lại vào ngày 22 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, tất cả Hội viên đủ điều kiện đã có thể bắt đầu tập luyện từ ngày 19 tháng 10 năm 2021.
 • Bình Dương: Tất cả thẻ Hội viên của các câu lạc bộ mở tại BDS sẽ được kích hoạt lại vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, tất cả Hội viên đủ điều kiện đã có thể bắt đầu tập luyện từ ngày 28 tháng 10 năm 2021.
 • Biên Hòa: Tất cả thẻ Hội viên của các câu lạc bộ mở tại BDS sẽ được kích hoạt lại vào ngày 3 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, tất cả Hội viên đủ điều kiện đã có thể bắt đầu tập luyện từ ngày 31 tháng 10 năm 2021.
 • Hà Nội: Tất cả các thẻ Hội viên sẽ được kích hoạt lại vào ngày 8 tháng 11 năm 2021 nhưng tất cả Hội viên có thể bắt đầu luyện tập từ ngày4 tháng 11 năm 2021.
 • Cần Thơ : Tất cả các thẻ Hội viên sẽ được kích hoạt lại vào ngày 18 tháng 11 năm 2021 nhưng tất cả Hội viên có thể bắt đầu luyện tập từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.
 • Vũng Tàu : Tất cả các thẻ Hội viên sẽ được kích hoạt lại vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 nhưng tất cả Hội viên có thể bắt đầu luyện tập từ ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Tôi có thể tạm ngưng thẻ Hội viên của mình do Covid-19 không?

 • Đối với các CLB tại Vũng Tàu
Có,bạn có thể tạm ngưng thẻ Hội viên của mình 30 ngày. Các yêu cầu Tạm ngưng phải được thực hiện trước 23:59 ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Để thực hiện bảo lưu, vui lòng truy cập ứng dụng LivWell của bạn hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu này
 • Đối với các CLB tại Tp.HCM, Biên Hòa, Bình Dương, Nha Trang và Đà Nẵng
Có,bạn có thể tạm ngưng thẻ Hội viên của mình 30 ngày. Các yêu cầu Tạm ngưng phải được thực hiện trước 23:59 ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Để thực hiện bảo lưu, vui lòng truy cập ứng dụng LivWell của bạn hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu này
 • Đối với các CLB tại Hà Nội, Cần Thơ
Có,bạn có thể tạm ngưng thẻ Hội viên của mình 30 ngày. Các yêu cầu Tạm ngưng phải được thực hiện trước 23:59 ngày Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021. Để thực hiện bảo lưu, vui lòng truy cập ứng dụng LivWell của bạn hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu này
Bằng cách hoàn thành bản yêu cầu bảo lưu Quý hội viên hiểu rằng: thẻ hội viên sẽ được bảo lưu trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ ngày yêu cầu được gửi đi và sẽ được tự động kích hoạt trở lại sau khi thời gian tạm ngưng kết thúc.
Vui lòng chỉ gửi yêu cầu nếu lần bảo lưu gần nhất của Quý hội viên đã kết thúc để tránh bị trùng lặp thông tin. Chúng tôi sẽ không xử lý bảo lưu đối với các yêu cầu không hợp lệ.
Nếu Hội viên còn câu hỏi nào khác, xin liên hệ hỗ trợ qua: